Hogyan?

HOLD program-Holisztikus, Diszlexiabarát Nyelvtanulás 

 

A Step by Step Nyelvstúdió a saját fejlesztésű HOLD program-Holisztikus, Diszlexiabarát Nyelvtanulás alapján működik.

 

Mit értünk holisztikus nyelvtanuláson? 

A holisztikus megközelítés általában arra utal, hogy valamit teljességében, összefüggéseiben szemlélünk, vagy az egészből kiindulva jutunk el a részletekig. Szemléletünkre, módszereinkre mindkét állítás igaz, hiszen a tanulási folyamatot és annak egyes elemeit is a nagy képből kiindulva  közelítjük meg. 

 

Diákunkban nem csupán a nyelvtanulót, különösen nem csak a diszlexiás nyelvtanulót látjuk, hanem a teljes embert, erősségeivel, nehézségeivel együtt. Már az első találkozón szeretnénk minél átfogóbb képet kapni leendő tanítványunkról. A nyelvi készségein és  korábbi  nyelvtanulási tapasztalatain kívül igyekszünk megismerni munkáját, érdeklődési területeit, hobbiját, erősségeit. A közös munka során folyamatosan lehetőséget adunk arra, hogy diákjaink megmutathassák  teljes személyiségüket.

 

Programunkat is egyfajta komplexitás jellemzi, hiszen a nyelvi készségek, képességek fejlesztésén és az ismeretanyag átadásán túl a tanulásmódszertan, a tanulási önismeret növelése is részét képezi.

 

A  tananyagot a diszlexiás gondolkodásnak megfelelően szintén holisztikusan, az  egészből kiindulva közelítjük meg, és haladunk a részletek felé.

 

A nyelvtanulás folyamatára is holisztikusan tekintünk, amit sok körülmény, tényező befolyásol.Ezt a folyamatot a lehető legkörültekintőbben, legsokoldalúbban igyekszünk támogatni. Célunk az, hogy a tudatosítás és a rendszeres felülvizsgálat hozzásegítse tanulónkat ahhoz, hogy egyre magabiztosabban tudja irányítani tanulási folyamatát, és ezáltal eljusson kitűzött céljához. A coaching szemléletű nyelvtanításhoz hasonlóan a tanár partneri viszonyban, szakértelmével és elfogadó, támogató hozzáállásával, a diák igényeihez igazodva kíséri őt ezen az úton. 

 

Mit jelent a diszlexiabarát nyelvtanulás?

A diszlexiás nyelvtanulók sajátosságaihoz igazodó módszerek és megközelítés.

  • Holisztikusan, mindig a nagy képből indulunk ki, és haladunk az apróbb részletek felé.
  • Több érzékszervet vonunk be, vagyis a látáson és a halláson kívül a mozgás és a tapintás is fontos szerepet játszik a tanulásban. Különös hangsúlyt helyezünk a vizualitásra (képek, belső képek, szimbólumok, rajzok).
  • Lépésről lépésre haladunk, sok, de változatos gyakorlással.
  • Erősségekre építünk, fejlesztve vagy kompenzálva  a gyengébb képességeket (kreativitás, vizuális képességek, történetek, nagyobb összefüggések, eredeti látásmód stb).
  • Differenciáltan, az igényekhez igazodva tanítunk, meghagyva a tanulónak a választási lehetőséget a megfelelő feladat kiválasztásához
  • Tudatosítjuk a nyelvi szabályokat, aminek során az anyanyelv is megjelenik a tanításban, elsősorban a nyelvtani szabályok, fogalmak magyarázatában.
  • A feladatokat vizuálisan és tartalmilag is hozzáigazítjuk a diszlexiás agy információfeldolgozási sajátosságaihoz. 
  • Támogatjuk a kockázatvállalást, és csökkentjük a hibázástól való félelmet.

 

Kiejtés, helyesírás fejlesztése

Nagy hangsúlyt fektetünk a kiejtés és helyesírás fejlesztésére. Szisztematikusan, saját fejlesztésű programmal, megtanítjuk az angol nyelv beszédhangjait és a hozzájuk rendelhető betű-hang kapcsolatokat. 

Tanulásmódszertan

Fontosnak tartjuk a tanulásról való gondolkodás készségének fejlesztését.

Programunk része a tanulásmódszertan, amely során nyelvtanulási technikákat és tanulási önismeretet fejlesztő lehetőségeket kínálunk fel tanulóinknak.         

 A csoport 

A kiscsoport kiemelt szerepet játszik a diszlexiás nyelvtanulók sikereiben. Hiszünk abban, hogy a csoport biztonságos teret ad a hasonló, sokszor negatív érzéseket átélt tanulóknak a fejlődéshez. A tapasztalatok megosztása és az együttműködés csökkenti a szorongást, növeli az önbizalmat, a fejlődésben és a tanulás képességében való hitet, amely elengedhetetlen a siker eléréséhez. Felülírva a korábbi tapasztalatokat, a csoportos tanulás közösségi élménnyé válik.

 

Comments are closed.