Bemutatkozás

Aradi Katalin
angoltanár, fejlesztőpedagógus
a Step by Step Nyelvstúdió alapítója és vezetője

Mindig is a nyelvek és a pszichológia iránt érdeklődtem. Évekkel ezelőtt rátaláltam arra az útra, ahol a kettő összetalálkozik: a nyelvtanításon keresztül segíteni, hozzájárulni ahhoz, hogy a sok kudarc után valaki megtapasztalja a sikert, a tanulás képességének örömét.

Sokféle iskolatípusban tanítottam: gimnáziumban, nyelviskolákban, főiskolákon. Több mint húszéves angoltanári pályafutásom alatt számtalan nyelvtanulóval találkoztam. Voltak olyanok, akikre szerencsés adottságaiknak és szorgalmuknak köszönhetően csak úgy „ragadt” a nyelv. Találkoztam azonban jó néhány olyan, kiváló képességekkel rendelkező, igyekvő tanítvánnyal is, aki mindezek ellenére sem boldogult az angollal. Érdekelni kezdett, vajon mi lehet az oka, hogy sokan legnagyobb erőfeszítéseik ellenére sem jutnak egyről a kettőre. Az idők során egyre világosabbá vált számomra, hogy az idegennyelv-tanulási kudarcok mögött sok esetben a nem azonosított diszlexia húzódhat.

A diszlexia nem betegség, hanem egy sajátos gondolkodás, az információk feldolgozásának másfajta módja. A nehézségek ellenére a diszlexia számos előnnyel jár: átlagon felüli vizualitás, kiemelkedő kreativitás, vagy éppen nagyobb rendszerek átlátásának képessége. Mi ezekre alapozunk.

Hiszek abban, hogy mindenki fejlődhet. Tapasztalataim egyértelműen bizonyítják, hogy megfelelő tanulási módszerekkel, reális célok kitűzésével, kitartó munkával azok is képesek sikert elérni a nyelvtanulásban, akik magukat a „nehéz esetek” közé sorolják.

Tanulmányaim:
Angol-orosz szakos középiskolai tanár (József Attila Tudományegyetem, Szeged)
Fejlesztőpedagógus (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Meixner dyslexia prevenciós és reedukációs módszer (Meixner Alapítvány)
Az angol nyelv oktatása diszlexiás és egyéb specifikus tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára (dr. Gyarmathy Éva)
A tanulásmódszertan tanítása (Metódus-Tan)
Tanulástechnika (Vadaskert Alapítvány)

 

Kálmánné Szilvásy Nóra
némettanár

A nyelviskolai munkám mellett, az egyetemi diploma megszerzése óta középiskolai tanárként is dolgozom. Tanításom során számos tanulási nehézséggel küzdő diákkal találkozom. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jól felépített órák során mindeki részt vehessen a közös munkában, és haladhasson tanulmányaiban. Ezért igyekszem évről évre fejleszteni tanári ötlettáramat, hogy színes, változatos feladatok segítségével diákjaim átélhessék a nyelvtanulás és az idegen nyelvi kommunikáció örömeit. Célom, hogy minden diákom sikeresen megállja a helyét idegen nyelvű környezetben is.

Tanulmányaim:
magyar-német szakos tanár (ELTE BTK)
Diszlexia-barát nyelvtanítás – Multiszenzoros feladatok a nyelvórán (Step by Step)

 

 

 

Kovács-Szilveszter Teréz
angoltanár

Angoltanár-magyartanár szakon szereztem egyetemi oklevelet. A diszlexia kérdéskörével már a képzésem alatt is találkoztam egy rendkívül izgalmas kurzus keretében. Ekkor kezdtem érdeklődni a nehezített pályán haladó tanulók segítése iránt, és azóta is folyamatosan gyűjtöm-tanulom-fejlesztem ismereteimet és módszereimet ezen a területen.

A tanítás során többször találkoztam diszlexiás diákokkal, akik a nyelvtanulásban bátortalanok voltak, de a közös munka során megnyíltak, szárnyakat kaptak. Úgy gondolom, hogy a sikeres tanulás az önismerettel kezdődik: szükséges megismernünk képességeinket, erősségeinket, lehetőségeinket. Hiszen a nyelv önmagunk kifejezésére szolgáló eszköz. A nyelvóra pedig kaland a saját elménk palotájában!

Tanulmányaim:
Angoltanár-magyartanár (ELTE BTK)
Diszlexia és idegennyelv-tanítás (ELTE BTK)
Dyslexia and Foreign Language Teaching (Lancaster University)

 

Mayer Szilvia
némettanár, fejlesztőpedagógus

Német nyelv és irodalom szakos tanárként végeztem az egyetemen. Kezdetben gimnáziumban dolgoztam, majd felső tagozatosokat és ezzel párhuzamosan felnőtteket tanítottam. Munkám során egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanulóval találkoztam. Kerestem a számukra megfelelő módszereket, technikákat, így találtam rá 2007-ben a Meixner-módszerre. E módszer által ismertem meg a diszlexiások sajátosságait. Szerettem volna ismereteimet elmélyíteni, ezért elvégeztem a fejlesztőpedagógus szakot. Szakdolgozatomban is a diszlexiások hatékony némettanításának lehetőségeit vizsgáltam. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a megfelelő módszerek, stratégiák alkalmazásával a diszlexiások is el tudják sajátítani a német nyelvet, sikerélményekre tehetnek szert.

Tanulmányaim:
Német nyelvtanár (ELTE BTK)
Német nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK)
Meixner dyslexia prevenciós és reedukációs módszer (Meixner Alapitvány)
Fejlesztőpedagógus (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

 

Misik-Szatzker Orsolya
angoltanár

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárként végeztem az egyetemen, alkalmazott nyelvészeti szakirányon. Már diákként is több olyan barátom volt, akik kiemelkedően tehetségesek voltak valamely területen, de az iskolai nyelvtanulás keserves élmény volt számukra diszlexiájuk miatt. Érdekelni kezdett, hogyan lehetne segíteni a hagyományos módszerekkel kevésbé könnyen haladóknak, hogy sikeresen kommunikáljanak és tanulás közben jól is érezzék magukat. Így csatlakoztam az ELTE Esélyegyenlőség kutatócsoportjához, majd a szakdolgozatom után a PhD kutatásomban is arra keresem a választ, hogy hogyan lehetnek a diszlexiás nyelvtanulók hosszú távon, felnőtt korukban is sikeres idegen nyelvhasználók, mert a válasz egyértelműen az, hogy lehetnek. Saját erősségeik megismerésével fejlesztve az esetleges gyenge pontokat, támogató, bátorító közegben a saját életükhöz valóban kapcsolódó témákon keresztül, folyamatos együttműködésben hiszek annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa azt az utat, ami a céljaihoz leghatékonyabban elvezeti.

Tanulmányaim és kutatómunka:
Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (ELTE BTK)
Nyelvpedagógia Doktori program (folyamatban ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Kutató (DysTEFL: Dyslexia for Teachers of English as Foreign Language)
Mentor a Dyslexia and Foreign Language Teaching kurzuson (Lancester University)

 

Simovits Ágnes
angoltanár

28 éve tanítok angolt egy budapesti középiskolában. Ezen kívül dolgoztam már kisebbekkel és felnőttekkel is. Sokféle nyelvtanulóval találkoztam, sokféle módszert kipróbáltam, de mindig abból indultam ki, hogy a siker titka a tanulás öröme. Így tanítok bárhol, bárkit.

Az elmúlt 10 évben egyre több olyan tanulni vágyó diák keresett meg, akik lelkesedésük és szorgalmuk ellenére úgy érezték, hogy nem megy a nyelvtanulás. Ezért kezdtem érdeklődni a különböző tanulási nehézségek iránt, olvastam, továbbképződtem és fejlesztettem módszertáramat.

Biztos vagyok abban, hogy ha a vidám hangulatú, apró lépésekben haladó, örömteli tanulást összekapcsoljuk a változatos tanulási technikákkal, bárki képes megtanulni angolul.

Tanulmányaim:
Angol nyelv és irodalom szakos nyelvtanár (ELTE BTK)
Alternatív pedagógiák Magyarországon (Alternatív Pedagógiai Műhely továbbképzése)
Speciális igényű diákok integrálása a tanórán (továbbképzés nyelvtanároknak Portsmouthban)

Comments are closed.